LoginThông báo về việc nhận Đồ án Tốt nghiệp Hệ Vừa làm Vừa học - Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

 -         8h00 ngày thứ 2 (05/11/2018), tại văn phòng khoa Xây dựng (KXD) – C.203 sẽ phát đề tài Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho các bạn SV;

-         8h30 ngày thứ 2 (05/11/2018) tại phòng A.407  - Đại diện BCN KXD phổ biến quy chế và cách thực hiện ĐATN.

 

Copyright © 2012 Civil Engineering - Ho Chi Minh University Of Architecture