LoginThông báo về việc ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY đợt tháng 10/2018 – Ngành Kỹ thuật Xây Dựng

1. Đề tài dạng chuyên đề:

    Áp dụng cho các bạn SV: có điểm TB từ 2,69 trở lên hoặc có tham gia NCKH, hoặc có tham gia trong đội thi Olympic cơ học

2. Đề tài Kết cấu thép hoặc liên hợp (100% kết cấu)

   Áp dụng cho toàn bộ SV, những bạn yêu thích kết cấu thép, số lượng không quá 15, ưu tiên SV đăng ký trước  

3. Đề tài làm thi công chính (70% thi công, 30% kết cấu)

   Áp dụng cho toàn bộ SV, những bạn yêu thích thi công, số lượng không quá 15, ưu tiên SV đăng ký trước  

Để hoàn tất việc đăng ký đề tài, đề nghị SV viết đơn nộp cho cô Thanh (thư ký khoa) từ 05/10 đến hết ngày 11/10 tại VP Khoa Xây Dựng – C203

 

Copyright © 2012 Civil Engineering - Ho Chi Minh University Of Architecture