Thông báo v/v phong trào nghiên cứu khoa học trong Sinh Viên Khoa Xây Dựng - 2016 - 2017

Công tác sinh viên NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp NCKH. Do vậy nhà trường đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích và động viên thầy và trò tham gia phong trào này. 

 

Hiện nay phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH) đã có kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cho sinh viên năm học 2016-2017 theo kế hoạch số 154/KH-ĐHKT. Ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng phát động phong trào nghiên khoa học của sinh viên trong khoa như sau:

1. Mục đích

Phát động và triển khai hoạt động NCKH của sinh viên khoa XD, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu. Từ đó khoa Xây dựng tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình NCKH có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2017. 

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên khoa Xây dựng yêu thích NCKH, đặc biệt tập trung vào nhóm sinh viên năm thứ 3, 4.

3. Hướng nghiên cứu: Đề tài NCKH do sinh viên tự chọn, sau đó khoa sẽ mời giảng viên phù hợp tư vấn - hướng dẫn, hoặc giảng viên trong khoa sẽ đề xuất đề tài và hướng dẫn sinh viên đăng ký nghiên cứu. Dạng đề tài có thể được phát triển từ các bài tập lớn, đồ án môn học và các vấn đề nâng cao từ các môn học... hoặc là một phần của đề tài NCKH của giảng viên. Một đề tài có thể do một nhóm sinh viên thực hiện (nhưng không quá 05 sinh viên/nhóm) và cử ra một thành viên là nhóm trưởng.

4. Đăng ký đề tài: Sinh viên nhận phiếu đăng ký tại văn phòng khoa, văn phòng Đoàn, hoặc trên Website của trường và nộp phiếu đăng ký về văn phòng khoa Xây dựng trước ngày 20/12/2016. Sinh viên yêu thích công tác NCKH có thể chủ động liên hệ với các giảng viên trong khoa để trình bày sơ lược về lĩnh vực dự định nghiên cứu và nhờ các thầy cô tư vấn thêm về đề tài.

5. Nội dung trình bày báo cáo kết quả NCKH và hình thức đánh giá – xếp loại: xem thêm thông báo 154/KH-ĐHKT

Nhằm đẩy mạnh phong trào NCKH trong SV khoa XD, BCN Khoa XD kính mời toàn thể

GV trong khoa tham gia đề xuất đề tài và hướng dẫn sinh viên NCKH. Ban chủ nhiệm khoa XD

khuyến khích và động viên sinh viên khoa XD đăng ký tham gia để phong trào NCKH của sinh

viên khoa XD ngày càng phát triển.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA XÂY DỰNG

Tin chuyên ngành

Image
Thông báo v/v chương trình hội thảo An Toàn Lao Động

KHOA XÂY DỰNG thông báo các bạn sinh viên v/v tổ chức hội thảo đào tạo Kỹ Năng Mềm, ATLĐ cho sinh viên.

Image
Thông báo v/v chương trình triển khai trao học bổng và seminar hướng nghiệp với bên công ty coteccons

Căn cứ vào kế hoạch chương trình triển khai trao học bổng và seminar hướng nghiệp với bên Coteccons Group, Đoàn Khoa Xây Dựng thông báo đến các bạn sinh viên thông tin chương trình như sau:

Image
Thuật phong thủy và việc chọn đất làm nhà
Image
Thông báo v/v phong trào nghiên cứu khoa học trong Sinh Viên Khoa Xây Dựng - 2016 - 2017

Công tác sinh viên NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp NCKH. Do vậy nhà trường đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích và động viên thầy và trò tham gia phong trào này. 

Image
Tại sao phải bố trí đai cột trong nút khung nhà cao tầng?

Một số ý kiến hiện nay cho rằng việc bố trí cốt đai như vậy sẽ gây khó khăn cho việc thi công. Nói như vậy tức là chưa hiểu được tầm quan trọng của liên kết trong kết cấu..

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.