Thông báo Sinh viên Hệ Chính quy Khóa XDLT14 - Các khóa trước làm ĐATN đợt tháng 10/2016

Sinh viên hệ chính quy Khóa XDLT14 - Các khóa trước nhận ĐATN đợt tháng 10/2016, xem danh sách GVHD cụ thể dưới đây:

dowload tại đây 

Những sinh viên chưa duyệt đề tài (tên đề tài, số tầng chưa có) sau khi nghe phổ biến vào văn phòng Khoa để được duyệt bổ sung.

Khi đến gặp GVHD chính, sinh viên cần phải mang theo tất cả các bản vẽ (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng), phiếu đăng ký duyệt đề tài,

có chữ ký GV Khoa XD đã duyệt trong tất cả các bãn vẻ. 

Tin chuyên ngành

Image
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2017

Khoa Xây Dựng trường ĐH Kiến Trúc thông báo đến các bạn sinh viên về chương trình thực tập tốt nghiệp 2017 tại COTECCONS

Image
Thông báo v/v chương trình hội thảo An Toàn Lao Động

KHOA XÂY DỰNG thông báo các bạn sinh viên v/v tổ chức hội thảo đào tạo Kỹ Năng Mềm, ATLĐ cho sinh viên.

Image
Thông báo v/v chương trình triển khai trao học bổng và seminar hướng nghiệp với bên công ty coteccons

Căn cứ vào kế hoạch chương trình triển khai trao học bổng và seminar hướng nghiệp với bên Coteccons Group, Đoàn Khoa Xây Dựng thông báo đến các bạn sinh viên thông tin chương trình như sau:

Image
Thuật phong thủy và việc chọn đất làm nhà
Image
Thông báo v/v phong trào nghiên cứu khoa học trong Sinh Viên Khoa Xây Dựng - 2016 - 2017

Công tác sinh viên NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp NCKH. Do vậy nhà trường đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích và động viên thầy và trò tham gia phong trào này. 

Thông báo của khoa

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.