Thông báo Sinh viên Hệ Vừa làm vừa học - Các khóa trước làm ĐATN đợt tháng 7/2017 - Xem danh sách GVHD

Sinh viên Hệ Vừa làm vừa học  -  Các khóa trước nhận ĐATN đợt tháng 7/2017, xem danh sách GVHD cụ thể dưới đây:

download tại đây 

Những sinh viên chưa nhận đề tài, sau khi nghe phổ biến vào văn phòng Khoa để được nhận bổ sung.

Khi đến gặp GVHD chính, sinh viên cần phải mang theo tất cả các bản vẽ, hồ sơ địa chất, các biểu mẫu, quy định của sinh viên làm đề tài(download  trên trang web của khoa),

Tin chuyên ngành

Image
Một số công trình tiêu biểu thiết kế theo quan điểm móng bè cọc

Bài báo giới thiệu một số công trình tiêu biểu trên thế giới thiết kế nền móng theo quan điểm móng bè cọc.

Image
Giới Thiệu Cọc Xi Măng Đất Trong Xây Dựng

1. Giới thiệu

Cột xi măng đất được phát triển từ giữa những năm thập niên 1970 ở Thụy Điển, nhưng phần lớn là phương pháp trộn khô. Trong những năm 1990, việc phát triển trộn sâu được áp dụng rộng rãi tại Châu Âu

Image
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2017

Khoa Xây Dựng trường ĐH Kiến Trúc thông báo đến các bạn sinh viên về chương trình thực tập tốt nghiệp 2017 tại COTECCONS

Image
Thế nào là móng bè cọc - piled raft foundation

Thuật ngữ móng bè cọc (tiếng Anh là piled raft foundation) đang được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học.

Image
Thông báo v/v chương trình hội thảo An Toàn Lao Động

KHOA XÂY DỰNG thông báo các bạn sinh viên v/v tổ chức hội thảo đào tạo Kỹ Năng Mềm, ATLĐ cho sinh viên.

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.