Thông báo LỊCH TRỰC CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA XÂY DỰNG - HK 1 - Năm học 2017 -2018

Sinh viên Khoa Xây dựng xem lịch trực giảng viên cố vấn học tập học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018 của Khoa, xem danh sách thể dưới đây:

 download tại đây 

Tin chuyên ngành

Image
TỔNG HỢP CÁC BẢN TIN GẦN NHẤT

Bài báo gửi đến các bạn tập hợp link các bản tin gần nhất.

Image
Một số công trình tiêu biểu thiết kế theo quan điểm móng bè cọc

Bài báo giới thiệu một số công trình tiêu biểu trên thế giới thiết kế nền móng theo quan điểm móng bè cọc.

Image
Giới Thiệu Cọc Xi Măng Đất Trong Xây Dựng

Bài báo giới thiệu tổng quan về cọc xi măng đất và một số ứng dụng trong xây dựng hiện nay.

Image
Thế nào là móng bè cọc - piled raft foundation

Thuật ngữ móng bè cọc (tiếng Anh là piled raft foundation) đang được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học.

Image
Thông báo v/v lịch trực ban cố vấn học tập Khoa Xây Dựng

KHOA XÂY DỰNG thông báo các bạn sinh viên v/v lịch trực ban cố vấn học tập Khoa Xây Dựng

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.