Thông báo Sinh viên Hệ Chính quy - Lớp XDLT15 - TNB13 - Khóa XD13 - Các khóa trước làm ĐATN đợt tháng 10/2017 - Xem danh sách GVHD Kết cấu - 25% Về Thi công & Quản lý dự án

Khoa Xây dựng thông báo đến các bạn sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 đến nghe phổ biến nội quy, quy định làm 25% quản lý dự án vào lúc 9g00 sáng thứ năm 30/11/2017 tại phòng A.303. 

Sinh viên Hệ Chính quy - Lớp XDLT15 - TNB13 - Khóa XD13 - Các khóa trước nhận ĐATN đợt tháng 10/2017, xem danh sách GVHD Kết cấu - 25 % Thi công và Quản lý dự án cụ thể dưới đây:

download tại đây 

Những sinh viên chưa nhận đề tài, sau khi nghe phổ biến vào văn phòng Khoa để được nhận bổ sung.

Khi đến gặp GVHD chính, sinh viên cần phải mang theo tất cả các bản vẽ, hồ sơ địa chất, các biểu mẫu, quy định của sinh viên làm đề tài(download  trên trang web của khoa),

Tin chuyên ngành

Image
TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SV LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -KSXD

Khoa gửi đến các bạn SV Khoa Xây Dựng các biểu mẫu phục vụ trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng.

Image
TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO HAY TRÊN WEB KHOA XÂY DỰNG

Khoa gửi đến các bạn SV Khoa Xây Dựng link các bài báo hay trên qeb Khoa.

Image
Một số bài toán thường gặp trong Địa Chất Thủy Văn

Địa Chất Thủy Văn nói riêng và Địa Chất Công Trình nói chung là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng. Nay tôi viết bài báo này để tổng hợp MỘT SÔ DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG MÔN HỌC NÀY.

Image
So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọc

Tên bài báo: SO SÁNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÓNG BÈ CỌC

Image
Tại sao phải bố trí đai cột trong nút khung nhà cao tầng?

Một số ý kiến hiện nay cho rằng việc bố trí cốt đai như vậy sẽ gây khó khăn cho việc thi công. Nói như vậy tức là chưa hiểu được tầm quan trọng của liên kết trong kết cấu..

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.