CÁC HỌC BỔNG PHỔ BIẾN CHO GV, SV NGÀNH XÂY DỰNG

Học bổng chính phủ Úc

http://asdiv.edu.vn/

Học bổng VEF

http://home.vef.gov/

Học bổng Singapore

https://www.singa.a-star.edu.sg/

Học bổng New Zeland

http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/viet-nam

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.