Cơ học công trình

Bộ môn Cơ học ứng dụng là bộ môn phụ trách các môn học cơ sở cho chuyên ngành Xây dựng như Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Phần tử hữu hạn, Động lực học kết cấu, Ổn định công trình, Cơ học môi trường liên tục…Nhóm môn này cung cấp các kiến thức cơ sở giúp sinh viên có thể hiểu, phân tích sự làm việc của các cấu kiện cơ bản cũng như hệ kết cấu. Đây là nhóm môn đầu tiên để sinh viên có thể tiếp cận với kến thức chuyên ngành và là nền tảng cho các môn học tiếp theo như Nền móng, Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu Thép …

Bộ môn Cơ học ứng dụng bao gồm 15 giảng viên (10 thạc sĩ và 05 kĩ sư),  Thạc sĩ Bạch Vũ Hoàng Lan là trưởng bộ môn. Ngoài việc tham gia công tác giảng dạy, các giảng viên trong bộ môn còn tham gia hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu, cải tiến nội dung, biên soạn các giáo trình, không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn, , cập nhật kiến thức mới cũng như đưa thêm các môn học mới cần thiết vào chương trình đào tạo của ngành.

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.