Kết cấu công trình

Bộ môn Kết cấu công trình là bộ môn nòng cốt trong đào tạo chuyên ngành Xây dựng. Bộ môn thành lập từ ngày đầu thành lập khoa Xây dựng và ngày càng phát triển lớn mạnh cùng với sự phát triển của khoa. Bộ môn Kết cấu công trình phụ trách các môn chuyên ngành Xây dựng  như: Kết cấu bêtông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gỗ, Vật liệu xây dựng, Chuyên đề kết cấu. Bộ môn cũng phụ trách đào tạo ngành Kiến trúc dân dụng với môn Kết cấu công trình.

Hiện nay, Bộ môn gồm có 17 giảng viên, chủ nhiệm Bộ môn là Thạc sĩ Bùi Giang Nam.Các Thầy Cô trong bộ môn còn tham gia hướng dẫn đồ án môn học, đồ tốt nghiệp cho sinh viên,nghiên cứu các đề tài cấp Bộ, cấp trường. Với sự phát triển và hiện đại hóa của ngành Xây dựng trong nước, bộ môn Kết cấu công trình  không ngừng phấn đấu học hỏi, cập nhận những kiến thức, công nghệ mới trong ngành, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác đào tạo những thế hệ kĩ sư xây dựng mới.

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.