Quản lý xây dựng

 CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ

 Trực thuộc Khoa Xây dựng, Bộ môn Quản lý xây dựng hiện nay đang chịu trách nhiệm giảng dạy cho các Kỹ sư Xây dựng tương lai những kiến thức liên quan đến Quản lý Xây dựng cũng như khuôn khổ pháp lý khi triển khai dự án xây dựng và các kỹ năng để có thể đảm nhận các vai trò khác nhau trong công tác Quản lý Dự án. Thêm nữa, Bộ môn vẫn không ngừng thúc đẩy các kế hoạch và đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý dự án.

 KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ

 Bộ môn có 8 Giảng Viên, với 6 Giảng viên ở trình độ Thạc sỹ chuyên ngành nghiên cứu liên quan đến Quản lý dự án và Kinh tế Xây dựng. Bên cạnh đó, 1 Giảng viên trong Bộ môn đang theo học chương trình Thạc sỹ Quản lý Dự án của Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), 1 Giảng viên khác đang theo học chương trình Thạc sỹ Quản lý Dự án tại trường Đại học Reading, Anh quốc.

 Hiện nay, Bộ môn đang đảm nhiệm giảng dạy 7 môn học trong hệ đào tạo Kỹ sư Xây dựng ở bậc đại học.

 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 Được thành lập từ năm 2009 đến nay, Bộ môn Quản lý Xây dựng đã không ngừng có những bước chuyển mình vững chắc. Về lực lượng giảng dạy, với chỉ 4 Giảng viên ở thời điểm thành lập, Bộ Môn hiện nay đã phát triển thành 8 Giảng viên. Hàng năm, Bộ Môn góp phần đào tạo nên hàng ngàn Kỹ sư Xây dựng hệ chính qui và các hệ đào tạo khác như hệ văn bằng 2, liên thông, vừa học vừa làm.

 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 Với nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực cho vai trò quản lý trong ngành công nghiệp Xây dựng và định hướng chiến lược phát triển của nhà trường, Bộ môn Quản lý Xây dựng đang tham gia đề án mở ngành Quản lý Xây dựng ở bậc đại học. Bên cạnh đó, Bộ môn tiếp tục tham gia tích cực trong việc đào tạo nên các Kỹ sư Xây dựng với kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế của xã hội.

 DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

 Hiện nay, Bộ môn đang phụ trách các môn học ở bậc đại học như:

 + Quản lý Dự án Xây dựng

 + Kinh tế Xây Dựng

 + Dự toán

 + Pháp luật trong Xây dựng

 + Môi trường Xây dựng

 + Xây dựng nhập môn

 + Kỹ năng bản thân


©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.