Bạch Vũ Hoàng Lan

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu: Chuyên ngành Cơ học và Địa kỹ thuật

Xem tiếp...
 
 

Bùi Giang Nam

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Cao Văn Hóa

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Chung Bác Ái

Tiến sĩ

Chuyên ngành: Civil Engineering

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu: Constitutive Modelling for Sands, Fracture Mechanics of Quasi-Brittle Materials

Xem tiếp...
 
 

Hoàng Bắc An

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Hoàng Thiện Toàn

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Lê Ngọc Hà

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Lê Tuấn Em

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Le Van Thong

M.Eng

Major research     :  Mechanics of Construction

Email                    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Areas of research : Structural engineering

Xem tiếp...
 
 

Lê Văn Thương

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
<< Trang đầu < << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> > Trang cuối >>

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.