Trần Thạch Linh

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Quá trình đào tạo


Quá trình công tác


Thành viên các hiệp hội


Dự án nghiên cứu


Nghiên cứu đã công bố

Sách/Chương sách


Tạp chí

 

Hội thảo


Nghiên cứu khác


Các công trình tiêu biểu


Khen thưởng


Các cơ hội nghiên cứu

Sinh viên quan tâm đến các đề tài/hướng nghiên cứu về... có thể liên lạc ... (email) để biết thêm thông tin. 

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.