Bạch Vũ Hoàng Lan

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu: Chuyên ngành Cơ học và Địa kỹ thuật

Quá trình đào tạo:

1993 : Kỹ sư Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; ĐH Bách Khoa Tp HCM

2002 : Thạc Sĩ Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; ĐH Bách Khoa Tp HCM

2012 - nay: NCS tại Viện thủy lợi Việt Nam


Quá trình công tác

1993 - nay: Trường ĐH Kiến Trúc Tp HCM


Thành viên các hiệp hội

Hội Xây dựng Việt nam

Dự án nghiên cứu


Nghiên cứu đã công bố

Sách/Chương sách

Bạch Vũ Hoàng Lan; Trần Văn Dần và Trần Minh Thi; Giáo trình Cơ học kết cấu - Tập 1: Hệ tĩnh định; NXB Xây Dựng; 2010

Tạp chí

Bạch Vũ Hoàng Lan; Đỗ Kiến Quốc; Dao động của dầm BTCT ứng suất trước xét đến phi tuyến vật liệu; Tuyển tập Hội nghị Cơ Học toàn quốc lần thứ 7; 2002

Bạch Vũ Hoàng Lan; Một số vấn đề tính toán sức chịu tải của nhóm cọc; Tạp chí Địa Kỹ thuật Số 3 năm 2011

Bạch Vũ Hoàng Lan; Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài cọc và cấu trúc địa tầng đến qui luật phân bố ứng suất tại mặt phẳng mũi cọc BTCT; Tạp chí Địa kỹ thuật số 3, năm 2012

Hội thảo


Nghiên cứu khác


Các công trình tiêu biểu


Khen thưởng


Các cơ hội nghiên cứu

Sinh viên quan tâm đến các đề tài/hướng nghiên cứu về... có thể liên lạc ... (email) để biết thêm thông tin. 

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.