Phan Gia Đạt

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Phan Tá Lệ

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Phan Thế Vinh

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Tô Văn Lận

Phó giáo sư

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Tôn Thất Hoàng Lân

PhD Candidate

Chuyên ngành: Cơ Kỹ Thuật

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

                 - Ứng xử phi tuyến của kết cấu tấm vỏ.

                 - Cơ học phá hủy.

                 - Cơ học vật liệu composite.

                 - Phương pháp phần tử hữu hạn.

                 - Phương pháp phần tử hữu hạn trơn.

Xem tiếp...
 
 

Trần Kiến Tường

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Trần Minh Thi

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

+ Động lực học kết cấu đường ray và tàu hỏa với tốc độ cao.

+ Ứng xử kết cấu chịu tải trọng nổ

+ Mô hình hóa và phân tích kết cấu công trình.

Xem tiếp...
 
 

Trần Quốc Hùng

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Trần Thạch Linh

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Trần Thanh Loan

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
<< Trang đầu < << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> > Trang cuối >>

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.