Trần Thị Nguyên Hảo

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Trần Văn Dần

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:  Phương pháp số; Độ tin cậy; Tối ưu hóa, tối ưu hóa dựa trên độ tin cậy

 

Xem tiếp...
 
 

Trần Văn Phúc

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Trần Đồng Kiếm Lam

Thạc sĩ

Chuyên ngành:  Địa Kỹ Thuật Xây Dựng

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu: Nghiên cứu ứng xử của móng bè cọc trong nền đất, ứng xử của cọc đơn và nhóm cọc, Phần tử hữu hạn cho đất.

Xem tiếp...
 
 

Trịnh Tuấn

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Trương Gia Toại

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 

Trương Quang Thành

Tiến sĩ

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:  Cơ học đất - Nền móng công trình - Công trình ngầm - Xử lý nền móng

Xem tiếp...
 
 

Trương Văn Chính

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu:

Xem tiếp...
 
 

Trương Đình Nhật

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Construction Eng. & Management

Email              : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu     : Engineering Project Management; BOT Planning Management;Construction Productivity and Improvement; Building Planning and Management; Construction Life-Span and Cost Analysis;Engineering Risk Management and Decision Analysis.

Xem tiếp...
 
<< Trang đầu < << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> > Trang cuối >>

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.