Danh sách giảng viên bộ môn Kết cấu công trình

Chung Bác Ái

Tiến sĩ

Chuyên ngành: Civil Engineering

Email: ai.chungbac@uah.edu.vn

Nghiên cứu: Constitutive Modelling for Sands, Fracture Mechanics of Quasi-Brittle Materials

 

Bùi Giang Nam

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  nam.buigiang@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Hoàng Thiện Toàn

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  toan.hoangthien@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Trần Thị Nguyên Hảo

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  hao.tranthinguyen@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Nguyễn Thanh Bảo Nghi

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  nghi.nguyenthanhbao@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Trần Văn Phúc

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  phuc.tranvan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Hữu Anh Tuấn

Tiến sĩ

Chuyên ngành: Kết cấu công trình

Email:                  tuan.nguyenhuuanh@uah.edu.vn

Nghiên cứu: thiết kế kết cấu BTCT và kết cấu thép theo tiêu chuẩn của Australia; dao động của sàn nhịp lớn và các giải pháp kiểm soát dao động.  

 

Võ Văn Tuấn

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  tuan.vovan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Phan Thế Vinh

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  vinh.phanthe@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Vũ Tân Văn

Tiến sĩ

Chuyên ngành (Major research): Kỹ Thuật Kết Cấu (Structural Engineering).

Email:                  van.vutan@uah.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu (Areas of research): Mất ổn định kết cấu (Buckling/Structural Instability), Phương pháp số trong kỹ thuật (Numerical Methods in Engineering), Động lực học kết cấu (Structural Dynamics), Kết cấu Bêtông Cốt thép (Reinforced Concrete Structures), Kết cấu Cáp (Structural Cables), Kỹ thuật Gió (Wind Engineering).

 

Đỗ Huy Thạc

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  thac.dohuy@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Le Van Thong

M.Eng

Major research     :  Mechanics of Construction

Email                    :  thong.levan@uah.edu.vn

Areas of research : Structural engineering

 

Võ Duy Quang

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  quang.voduy@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Khắc Mạn

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  man.nguyenkhac@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Nguyễn Văn Hiếu

Tiến sĩ

Chuyên ngành: Kết Cấu Công Trình

Email:               hieu.nguyenvan@uah.edu.vn

Nghiên cứu: Ứng xử phi tuyến của kết cấu (Nonlinear Structural Behaviors); Tối ưu hóa kết cấu (Topology, Structural Optimization); Phương pháp số tính toán kết cấu công trình (FEM, SFEM); Phân tích giới hạn của kết cấu và đất nền  (Limit Analysis of Structures and Soils); Phân tích ổn định và dao động công trình (Structural Stability and Dynamic Analysis)

 

 

Lê Tuấn Em

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  em.letuan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Võ Anh Vũ

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                voanhvuxd@gmail.com

Nghiên cứu:

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.