Danh sách giảng viên bộ môn Quản lý xây dựng

Lương Thanh Dũng

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Xây dựng và Quản lý xây dựng

Email:                  dung.luongthanh@uah.edu.vn

Nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề về Quản lý dự án xây dựng, Quản lý xây dựng, Thi công xây dựng và Quản lý Bất động sản. 

 

Đỗ Xuân Hòa

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Xây dựng; Kinh tế xây dựng - Quản lý xây dựng

Email:                  hoa.doxuan@uah.edu.vn

Nghiên cứu: Quản lý dự án, Thi công xây dựng; Thu hút đầu tư vào KCN

Ngô Thị Phương Nam

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  nam.ngothiphuong@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Phạm Thanh Thủy

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  thuy.phamthanh@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Nguyễn Thị Kim Túy

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  tuy.nguyenthikim@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  trinh.nguyenthimy@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Thanh Hùng

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  hung.nguyenthanh@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Bá Trưởng

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

Email:                  truong.nguyenba@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.