Danh sách giảng viên bộ môn Thực nghiệm xây dựng

 

Trương Văn Chính

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  chinh.truongvan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Phạm Sóng Hồng

Thạc sĩ

Chuyên ngành:    Kĩ thuật kết cấu

Email:                 hong.phamsong@uah.edu.vn

Nghiên cứu: Phương pháp cường độ trực tiếp (DSM) cho thiết kế thép thành mỏng, phân tích kết cấu thép, kết cấu liên hợp thép - bê tông

Trần Đồng Kiếm Lam

Thạc sĩ

Chuyên ngành:  Địa Kỹ Thuật Xây Dựng

Email:                  lam.trandongkiem@uah.edu.vn

Nghiên cứu: Nghiên cứu ứng xử của móng bè cọc trong nền đất, ứng xử của cọc đơn và nhóm cọc, Phần tử hữu hạn cho đất.

Lê Ngọc Hà

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  ha.lengoc@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Ngọc Xuất

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  xuat.nguyenngoc@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Nguyễn Thị Hằng Nga

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  nga.nguyenthihang@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.