Giảng Viên

.

TS. Hoàng Bắc An
Trưởng khoa xây dựng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu ...
ThS. Trần Thạch Linh
Phó trưởng khoa xây dựng
Đang cập nhật phần giới thiệu...
PGS.TS. Trương Quang Thành
Phó trưởng khoa xây dựng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Bạch Vũ Hoàng Lan
Trưởng bộ môn Cơ học ứng dụng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu
Trưởng bộ môn Kết cấu công trình
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Phan Tá Lệ
Trưởng bộ môn nền móng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Đinh Công Tịnh
Trưởng bộ môn quản lý xây dựng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Kiến Tường
Trưởng bộ môn Thi công
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn
Trưởng bộ môn thực nghiệm xây dựng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
PGS.TS. Đào Đình Nhân
Giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
TS. Cao Văn Hóa
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Lương Thanh Dũng
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Trần Văn Phúc
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Nguyễn An Ninh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
PGS.TS. Vũ Tân Văn
Giảng viên
Xem thông tin giới thiệu về PGS.TS Vũ Tân Văn tại đây
TS. Nguyễn Anh Tài
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Đinh Hoàng Nam
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Hoài Nam
Giảng viên
Tôi đang giảng dạy môn Sức bền vật liệu, thuộc bộ môn Cơ học ứng dụng của khoa xây dựng từ năm 2008. Tôi đã học đại học ngành Kỹ thuật xây dựng tại khoa xây dựng ĐH Kiến Trúc TP HCM từ năm 2003 - 2008, và học cao học cùng ngành tại đại học Bách Khoa TP HCM từ năm 2011 - 2013. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn xây dựng và quản trị website của khoa xây dựng ce.uah.edu.vn. Xem thêm thông tin về tôi tại website www.GiaNam.vn
ThS. Trần Thanh Loan
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thanh Bảo Nghi
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Thị Nguyên Hảo
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Tố Lan
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phạm Thanh Thủy
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Ngô Thị Phương Nam
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Ngân
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Bùi Giang Nam
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thế Danh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Quốc Hùng
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Đào Hữu Sĩ
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trịnh Tuấn
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phan Anh Tú
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trương Đình Nhật
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trương Văn Chính
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Văn Dần
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Đỗ Xuân Hòa
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Phạm Sóng Hồng
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Đồng Kiếm Lam
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Tôn Thất Hoàng Lân
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phạm Văn Mạnh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trương Đình Nhật
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Võ Duy Quang
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Đỗ Huy Thạc
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Lê Văn Thông
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Đoàn Văn Toàn
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trương Gia Toại
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Bá Trưởng
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phan Thế Vinh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Võ Văn Tuấn
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Ngọc Xuất
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
KS. Nguyễn Viết Xuân
Nhân Viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
Hoàng Thị Thanh
Thư ký khoa
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...