Bộ Môn Cơ Học Ứng Dụng

Khoa Xây dựng UAH

 

GIỚI THIỆU

Bộ môn Cơ học ứng dụng là bộ môn phụ trách các môn học cơ sở cho chuyên ngành Xây dựng
như Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Phần tử hữu hạn, Động lực học kết cấu,
Ổn định công trình, Cơ học môi trường liên tục…
Nhóm môn này cung cấp các kiến thức cơ sở giúp sinh viên có thể hiểu,
phân tích sự làm việc của các cấu kiện cơ bản cũng như hệ kết cấu.
Đây là nhóm môn đầu tiên để sinh viên có thể tiếp cận với kến thức chuyên ngành
và là nền tảng cho các môn học tiếp theo như Nền móng, Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu Thép …
Bộ môn Cơ học ứng dụng bao gồm 12 giảng viên (10 thạc sĩ và 02 tiến sĩ), 
Tiến sĩ Bạch Vũ Hoàng Lan là trưởng bộ môn.


 


CÁC MÔN HỌC

SỨC BỀN VẬT LIỆU 1

SỨC BỀN VẬT LIỆU 2

CƠ HỌC KẾT CẤU 1

CƠ HỌC KẾT CẤU 2

CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC

PHƯƠNG PHÁP SỐ

ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH