Hợp tác với doanh nghiệp

Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với doanh nghiệp để cung ứng nhân sự, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Khoa xây dựng đại học Kiến Trúc TP HCM luôn mong muốn được ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp nhằm mục đích:

1. Cung ứng nhân sự theo yêu cầu của doanh nghiệp
2. Đào tạo nhân viên theo yêu cầu
3. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Những doanh nghiệp hợp tác toàn diện với khoa xây dựng sẽ có những ưu tiên đặc biệt trên cộng đồng ce.uah.edu.vn như:
1. Có biểu tượng "Doanh nghiệp liên kết" trên ảnh đại diện của doanh nghiệp.
2. Được quảng cáo miễn phí tất cả các bài viết của doanh nghiệp trên toàn cộng đồng. 
3. Được tuyển dụng những sinh viên xuất sắc nhất của khoa xây dựng. 
4. Được mời tham gia tất cả các hội thảo chuyên đề do khoa xây dựng tổ chức. 
5. Được mời tham gia giảng dạy các lớp chuyên đề do khoa xây dựng tổ chức. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với trưởng khoa xây dựng:
TS. Hoàng Bác An
Mobile: 0903229944
Email: an.hoangbac@uah.edu.vn