Giới Thiệu

Khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM


Khoa xây dựng đại học Kiến trúc TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng nổi tiếng nhất tại khu vực phía Nam và trong cả nước. Từ năm 1979 đến nay, khoa xây dựng đại học kiến trúc TPHCM đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực không nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Sứ mệnh
Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành xây dựng, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn
Là một trong những cơ sở hàng đầu của cả nước và khu vực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành Xây dựng.

Khoa xây dựng hiện có 54 giảng viên, trong đó có 4 phó giáo sư - tiến sĩ, 10 tiến sĩ, 32 thạc sĩ và 4 nghiên cứu sinh. Tiến sĩ Hoàng Bác An đang làm trưởng khoa xây dựng. 

Vì sao chúng tôi tạo ra cộng đồng khoa xây dựng - đại học Kiến Trúc?


Vì chúng tôi thấy rằng:

Sinh viên của chúng tôi đang thiếu kiến thức thực tế, nên họ cần có thêm những người thầy giàu "kinh nghiệm chiến trường" để bổ khuyết điều này.

Giảng viên của chúng tôi cần tiếp cận thêm những vấn đề thực tế, nên họ cần giao lưu học hỏi thêm từ những chuyên gia trong ngành.

Trong khi những cựu sinh viên của khoa xây dựng, những chuyên gia trong ngành cũng đang cần những thứ mà chúng tôi có, ví dụ:

Thứ nhất, ai cũng cần tìm “đệ tử” – một người để truyền nghề, gắn bó với họ như tay với chân, tin tưởng họ như người nhà, để họ có thể giao phó những công việc quan trọng mà không thể đi thuê mướn được. Vì vậy, nếu họ muốn tìm những sinh viên có đầy đủ những tố chất này để “nuôi dưỡng” ngay từ lúc các em còn “ngây thơ trong trắng” thì khoa xây dựng chúng tôi luôn có những con người như thế đang chờ đợi họ.

Thứ nhì, nếu họ muốn quảng bá thương hiệu cá nhân hoặc thương hiệu doanh nghiệp đến những người bạn bè, đồng nghiệp của mình thì cộng đồng khoa xây dựng là nơi tốt nhất giúp họ điều này.

Giả sử họ không cần hai điều trên thì họ cũng muốn được dìu dắt những người đàn em, vì đó là một cách để trả ơn những người đã dìu dắt họ lúc trước.

Tóm lại, cả ba chúng ta đều cần những thứ mà bên kia đang có, nếu chúng ta có một nơi để kết nối với nhau thì chẳng những các cựu sinh viên sẽ có thêm những người "đệ tử chân truyền", mà chúng tôi sẽ có thêm những người chuyên gia giỏi, sinh viên của chúng tôi sẽ có thêm những người thầy giàu kinh nghiệm. Đó là lý do chúng tôi tạo ra cộng đồng của Khoa Xây Dựng - đại học Kiến Trúc TP HCM (www.ce.uah.edu.vn).