3 phiếu Bình chọn
Giảng viên bộ môn cơ học ứng dụng
1 Bài viết 92 Điểm 26 Người theo dõi
Ban liên lạc

Tôi tạo ra cộng đồng này để kết nối những cựu sinh viên, những doanh nghiệp với khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. Các em sinh viên sẽ có thêm những Mentor để học hỏi, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng sẽ có thêm một nơi tin cậy để tuyển dụng nhân tài. 

Tôi đang giảng dạy môn sức bền vật liệu tại khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. 

Email: nam.nguyenhoai@uah.edu.vn 

Phone: 0905995042

Xem thêm về tôi tại GiaNam.vn