Bộ Môn Kết Cấu Công Trình


GIỚI THIỆU

Bộ môn Kết cấu công trình là bộ môn nòng cốt trong đào tạo chuyên ngành Xây dựng.
Bộ môn thành lập từ ngày đầu thành lập khoa Xây dựng và ngày càng phát triển lớn mạnh cùng với sự phát triển của khoa.
Bộ môn Kết cấu công trình phụ trách các môn chuyên ngành Xây dựng  như:
Kết cấu bêtông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gỗ, Vật liệu xây dựng, Chuyên đề kết cấu.
Bộ môn cũng phụ trách đào tạo ngành Kiến trúc dân dụng với môn Kết cấu công trình.
Hiện nay, Bộ môn gồm có 17 giảng viên, chủ nhiệm Bộ môn là Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu