Đang làm Kỹ sư Kết Cấu tại Chan Phuong Engineering Pte. Ltd, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Thành phố Hồ Chí Minh Từ 01-2018 đến nay

Tư vấn kết cấu tại CPE

Đã tốt nghiệp tại Trường Quốc Học Quy Nhơn, Bình Định

Từ 09-1992 đến 09-1995

Học Chuyên Toán tại Trường Quốc Học Quy Nhơn

Đã tốt nghiệp Cao học Mechanics of Construction tại University of Liege , Belgium

Từ 09-2000 đến 03-2003

European Master Program in Mechanics of Construction, University of Liege – Belgium, Faculty of Applied Sciences

Đã tốt nghiệp Đại học Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp tại Trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

Từ 09-1995 đến 03-2000

Học Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp tại ĐH Kiến Trúc Tp.HCM