Liên hệ

Khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM


Địa chỉ: số 196 Pasteur, phường 6, quận 3, TP HCM
Điện thoại: (028) 38.222748-(ext:133)

Email: kxdkthcm@gmail.com
Email trưởng khoa: an.hoangbac@uah.edu.vn
Xem Fanpage tại đây