Liên hệ

Khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM


Địa chỉ: số 196 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM
Điện thoại: (028) 38.222748-(ext:133)

Email: Khoaxaydung@uah.edu.vn
Email trưởng khoa: an.hoangbac@uah.edu.vn

Website trường ĐH Kiến Trúc TP HCM: Uah.edu.vn
Website Khoa xây dựng: Ce.Uah.edu.vn 
Theo dõi Fanpage khoa xây dựng tại đây