Liên hệ

Với khoa Xây dựng, ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM


Địa chỉ: số 196 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM

Đến bằng Google maps

Điện thoại: 02838222748 - (ext:133)

Email: Khoaxaydung@uah.edu.vn

Email trưởng khoa: thanh.truongquang@uah.edu.vn

Website trường ĐH Kiến Trúc TP HCM: Uah.edu.vn

Website Khoa xây dựng: Ce.Uah.edu.vn 

Theo dõi Fanpage khoa xây dựng tại: Facebook.com/ce.uah.edu.vn


Group Hội cựu sinh viên: Facebook.com/groups/ce.uah.edu.vn