Đây là tài khoản chính thức của môn SỨC BỀN VẬT LIỆU - bộ môn Cơ học ứng dụng - Khoa xây dựng. Các đề thi và tài liệu học tập sẽ được các giảng viên đăng trong tài khoản này. Sinh viên cần theo dõi tài khoản này để biết những thông tin mới nhất của môn học từ các giảng viên của mình. 

Nghiên cứu những vấn đề trong ngành xây dựng liên quan đến cơ học kết cấu

Chúng tôi rất mong được liên kết với các doanh nghiệp để nghiên cứu những vấn đề liên quan đến cơ học kết cấu, động lực học công trình trong ngành xây dựng. 

01/1990
Thành lập
TS. Đào Đình Nhân
Giảng viên

Thầy Đình Nhân hiện đang giảng dạy môn Cơ học kết cấu, động lực học công trình với hơn 15 năm kinh nghiệm. 

TS. Bạch Vũ Hoàng Lan
Trưởng bộ môn Cơ học ứng dụng

Cô Hoàng Lan hiện đang dạy môn Cơ học kết cấu với hơn 20 năm kinh nghiệm. 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa xây dựng, phòng C202, 196 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM

Số điện thoại trưởng bộ môn: 0903696740 (TS. Bạch Vũ Hoàng Lan)

Email trưởng bộ môn: bachvuhoanglan@yahoo.com.vn

Hợp tác

Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các cá nhân và tổ chức để nghiên cứu giải quyết những vấn đề liên quan đến cơ học kết cấu trong ngành xây dựng. 

Làm sao để làm bài thi trực tuyến của môn học?

Sinh viên cần tạo tài khoản trên trang web này bằng email và số điện thoại thật. Sau khi đăng ký tài khoản các em cần chọn khóa học và nơi học của mình, cập nhật ảnh đại diện dạng chân dung để các thầy cô dễ dàng nhận ra các em trên lớp. Sau đó các em cần theo dõi tài khoản các môn học mà các em đang theo học để nhận được đề thi và tài liệu học tập trên bản tin của mình.