TK chính thức của khoa xây dựng
Quản lý ( Mã số : 00204)
(028) 38.222748-(ext:133) KhoaXayDung@uah.edu.vn
47 Bài viết 125 Điểm 66 Người theo dõi
196 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM

Khoa xây dựng đại học Kiến trúc TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng nổi tiếng nhất tại khu vực phía Nam và trong cả nước. Từ năm 1979 đến nay, khoa xây dựng đại học kiến trúc TPHCM đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực không nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo không chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong ngành mà còn giúp sinh viên có cơ hội nâng cao trình độ thông qua các hoạt động nghiên cứu do khoa tổ chức. Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập tại các công ty xây dựng, sinh viên sẽ có cơ hội làm quen và chắt lọc cho mình những kinh nghiệm thực tế trước khi chính thức trở thành một kỹ sư.

Giảng viên bộ môn cơ học ứng dụng
Quản lý ( Mã số : 00170)
CEO@smartwebsite.vn
1 Bài viết 89 Điểm 22 Người theo dõi
196 Pasteur P.6, Q.3, TP HCM

Tôi tạo ra cộng đồng này để kết nối những cựu sinh viên, những doanh nghiệp với khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. Các em sinh viên sẽ có thêm những Mentor để học hỏi, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng sẽ có thêm một nơi tin cậy để tuyển dụng nhân tài. 

Tôi đang giảng dạy môn sức bền vật liệu tại khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. Xem thêm về tôi tại www.GiaNam.vn

Đang học Khóa XD12 tại Thành phố Cần Thơ
97 Bài viết 386 Điểm 36 Người theo dõi
Doanh Nghiệp Liên Kết ( Mã số : 00109)
tuyendung@phanvu.com
0 Bài viết 0 Điểm 8 Người theo dõi