Đang học Khóa XD12 tại Thành phố Cần Thơ
97 Bài viết 386 Điểm 37 Người theo dõi
TK chính thức của khoa xây dựng
Quản lý ( Mã số : 00204)
(028) 38.222748-(ext:133) KhoaXayDung@uah.edu.vn
49 Bài viết 125 Điểm 67 Người theo dõi
196 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM

Khoa xây dựng đại học Kiến trúc TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng nổi tiếng nhất tại khu vực phía Nam và trong cả nước. Từ năm 1979 đến nay, khoa xây dựng đại học kiến trúc TPHCM đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực không nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo không chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong ngành mà còn giúp sinh viên có cơ hội nâng cao trình độ thông qua các hoạt động nghiên cứu do khoa tổ chức. Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập tại các công ty xây dựng, sinh viên sẽ có cơ hội làm quen và chắt lọc cho mình những kinh nghiệm thực tế trước khi chính thức trở thành một kỹ sư.

Giảng viên bộ môn cơ học ứng dụng
Quản lý ( Mã số : 00170)
nam.nguyenhoai@uah.edu.vn
1 Bài viết 89 Điểm 23 Người theo dõi
196 Pasteur P.6, Q.3, TP HCM

Tôi tạo ra cộng đồng này để kết nối những cựu sinh viên, những doanh nghiệp với khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. Các em sinh viên sẽ có thêm những Mentor để học hỏi, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng sẽ có thêm một nơi tin cậy để tuyển dụng nhân tài. 

Tôi đang giảng dạy môn sức bền vật liệu tại khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. Xem thêm về tôi tại www.GiaNam.vn

Doanh nghiệp Các lĩnh vực khác tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 Bài viết 2 Điểm 0 Người theo dõi
Giảng viên Bộ môn thi công , dạy môn Trắc địa đồ bản
2 Bài viết 2 Điểm 4 Người theo dõi
Đang học Khóa XD17 tại Tỉnh Lâm Đồng
1 Bài viết 2 Điểm 0 Người theo dõi
Giảng viên Bộ môn thí nghiệm , dạy môn Địa cơ
4 Bài viết 2 Điểm 9 Người theo dõi
Doanh nghiệp Các lĩnh vực khác tại Tỉnh Bình Thuận
1 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Doanh nghiệp Các lĩnh vực khác tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Giảng viên Bộ môn kết cấu công trình , dạy môn Kết cấu thép
1 Bài viết 1 Điểm 18 Người theo dõi
Quản lý ( Mã số : 00001)
0904888999 support@gmail.com
1 Bài viết 0 Điểm 5 Người theo dõi
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Doanh nghiệp Kiến trúc, nội thất, quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD03 tại Tỉnh Quảng Ngãi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Tỉnh Đồng Tháp
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD17 tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Tỉnh Tiền Giang
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Cần Thơ
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đã học Khóa XD16 Đang ở Tỉnh Gia Lai
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD17 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD16 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Tỉnh Long An
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi