Đang học Khóa XD12 tại Thành phố Cần Thơ
143 Bài viết 386 Điểm 28 Người theo dõi
TK chính thức của khoa xây dựng
Quản lý ( Mã số : 00204)
(028) 38.222748-(ext:133) kxdkthcm@gmail.com
27 Bài viết 125 Điểm 55 Người theo dõi
196 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM

Khoa xây dựng đại học Kiến trúc TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng nổi tiếng nhất tại khu vực phía Nam và trong cả nước. Từ năm 1979 đến nay, khoa xây dựng đại học kiến trúc TPHCM đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực không nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo không chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong ngành mà còn giúp sinh viên có cơ hội nâng cao trình độ thông qua các hoạt động nghiên cứu do khoa tổ chức. Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập tại các công ty xây dựng, sinh viên sẽ có cơ hội làm quen và chắt lọc cho mình những kinh nghiệm thực tế trước khi chính thức trở thành một kỹ sư.

Giảng viên bộ môn cơ học ứng dụng
Quản lý ( Mã số : 00170)
CEO@smartwebsite.vn
1 Bài viết 89 Điểm 19 Người theo dõi
196 Pasteur P.6, Q.3, TP HCM

Tôi tạo ra cộng đồng này để kết nối những cựu sinh viên, những doanh nghiệp với khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. Các em sinh viên sẽ có thêm những Mentor để học hỏi, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng sẽ có thêm một nơi tin cậy để tuyển dụng nhân tài. 

Tôi đang giảng dạy môn sức bền vật liệu tại khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM. Xem thêm về tôi tại www.GiaNam.vn

Doanh Nghiệp Liên Kết ( Mã số : 00109)
tuyendung@phanvu.com
7 Bài viết 3 Điểm 7 Người theo dõi
Giảng viên Bộ môn thi công , dạy môn Trắc địa đồ bản
0 Bài viết 2 Điểm 3 Người theo dõi
Đang học Khóa XD17 tại Tỉnh Lâm Đồng
0 Bài viết 2 Điểm 0 Người theo dõi
Giảng viên Bộ môn thí nghiệm , dạy môn Địa cơ
3 Bài viết 2 Điểm 9 Người theo dõi
Doanh nghiệp Các lĩnh vực khác tại Tỉnh Bình Thuận
0 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Doanh nghiệp Các lĩnh vực khác tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Giảng viên Bộ môn kết cấu công trình , dạy môn Kết cấu thép
1 Bài viết 1 Điểm 15 Người theo dõi
Đang học Khóa XD15 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Đang học Khóa XD15 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Quản lý ( Mã số : 00001)
0904888999 support@gmail.com
23 Bài viết 0 Điểm 5 Người theo dõi
Đã học Khóa XD13 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Đã học Khóa XD16 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD15 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD15 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD16 tại Tỉnh Bến Tre
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đã học Khóa XD12 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đã học Khóa XD15 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Doanh nghiệp Thiết kế kết cấu, nền móng tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
Đang học Khóa XD01 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD15 tại Tỉnh Bạc Liêu
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Giảng viên Bộ môn kết cấu công trình , dạy môn Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD17 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD02 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD14 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa XD18 tại Tỉnh Hậu Giang
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi