Bộ Môn Thực Nghiệm Xây Dựng

Khoa Xây dựng UAH

  
GIỚI THIỆU
  

Bộ môn Thực nghiệm Xây dựng thành lập từ năm 2010,
phụ trách đào tạo sinh viên ngành Xây dựng các môn học về thí nghiệm:
Thí nghiệm Sức bền vật liệu, Thí nghiệm Vật liệu xây dựng, Thí nghiệm Cơ học đất, thực tập Địa chất.
Các môn học này giúp sinh viên nắm được phương pháp thí nghiệm,
đồng thời có cái nhìn trực quan về sự làm việc của các vật liệu trong xây dựng,
kiểm tra và xác định được các thông số cần thiết vật liệu.
Bộ môn Thực nghiệm xây dựng hiện nay gồm 8 giảng viên, chủ nhiệm Bộ môn là Tiến sĩ Nguyễn Hữu Anh Tuấn. 
  
  
CÁC MÔN HỌC
  
TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

THỰC TẬP ĐỊA CƠ

THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU

THÍ NGHIỆM KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP