Giảng Viên

Khoa xây dựng, ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

.

PGS.TS. Trương Quang Thành
Trưởng khoa xây dựng
TS. Hoàng Bắc An
Chủ tịch hội đồng trường
Đang cập nhật nội dung giới thiệu ...
PGS.TS. Lê Văn Thương
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
PGS.TS. Đào Đình Nhân
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Thạch Linh
Giảng viên
Đang cập nhật phần giới thiệu...
TS. Tôn Thất Hoàng Lân
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Bạch Vũ Hoàng Lan
Trưởng bộ môn Cơ học ứng dụng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phạm Văn Mạnh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu
Trưởng bộ môn Kết cấu công trình
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Võ Duy Quang
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Phan Tá Lệ
Trưởng bộ môn nền móng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Đỗ Huy Thạc
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Đinh Công Tịnh
Trưởng bộ môn quản lý xây dựng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Lê Văn Thông
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Kiến Tường
Trưởng bộ môn Thi công
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Đoàn Văn Toàn
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
PGS.TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn
Phó trưởng khoa Xây dựng
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thanh Bảo Nghi
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Đồng Kiếm Lam
Giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
ThS. Nguyễn Bá Trưởng
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Thị Nguyên Hảo
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Tố Lan
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Cao Văn Hóa
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phan Thế Vinh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phạm Thanh Thủy
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Ngô Thị Phương Nam
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Võ Văn Tuấn
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Trần Văn Phúc
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Ngọc Xuất
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thị Ngân
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Bùi Giang Nam
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Nguyễn An Ninh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
KS. Nguyễn Viết Xuân
Nhân Viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Thế Danh
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Quốc Hùng
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
PGS.TS. Vũ Tân Văn
Giảng viên
Xem thông tin giới thiệu về PGS.TS Vũ Tân Văn tại đây
ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Đào Hữu Sĩ
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trịnh Tuấn
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Nguyễn Anh Tài
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
Hoàng Thị Thanh
Thư ký khoa
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Phan Anh Tú
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
TS. Trương Đình Nhật
Giảng viên

Dinh-Nhat Truong đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2011, và tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Xây dựng dân dụng Kết cấu  tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan vào năm 2020. Dinh-Nhat Truong hiệngiảng viên Bộ môn Thi Công, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hướng nghiên cứu nghiên cứu chính của Dinh-Nhat Truong là năng suất lao động trong xây dựng, khai thác dữ liệu lớn trong kỹ thuật dân dụng, lý thuyết và ứng tối ưu hóa lấy cảm hứng từ thiên nhiên và hệ thống dự báo cho kỹ thuật xây dựng.

Dinh-Nhat Truong received the B.S. degree in civil engineering from the University of Architecture Ho Chi Minh City, in 2006, the M.S. degree in construction management from the Ho Chi Minh City University of Technology, in 2011, and the Ph.D. degree with the Department of Civil and Construction Engineering, National Taiwan University of Science and Technology in 2020. He is also a Lecturer with the Division of Construction Technology, the Department of Civil Engineering, University of Architecture Ho Chi Minh City, Vietnam. His main research interests are construction productivity, data mining in civil engineering, nature-inspired metaheuristic optimization, and prediction system for civil and construction engineering.

My Google scholar

My Research gate

TS. Đinh Hoàng Nam
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trương Văn Chính
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Nguyễn Hoài Nam
Giảng viên
Tôi đang giảng dạy môn Sức bền vật liệu, thuộc bộ môn Cơ học ứng dụng của khoa xây dựng từ năm 2008. Tôi đã học đại học ngành Kỹ thuật xây dựng tại khoa xây dựng ĐH Kiến Trúc TP HCM từ năm 2003 - 2008, và học cao học cùng ngành tại đại học Bách Khoa TP HCM từ năm 2011 - 2013. Xem thông tin về tôi tại Nam.UAH.Lecturer.vn
ThS. Trần Văn Dần
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Trần Thanh Loan
Giảng viên
Đang cập nhật nội dung giới thiệu...
ThS. Vũ Văn Định
Giảng viên
ThS. Nguyễn Hoàng Minh
Giảng viên
TS. Lê Thị Thu Hằng
Giảng viên
TS. Hà Thị Như Thủy
Giảng viên
ThS. Thái Thị Hồng Ngân
Giảng viên
TS. Phạm Sóng Hồng
Giảng viên
ThS. Đỗ Xuân Hòa
Giảng viên