Bộ Môn Kết Cấu Công Trình

Khoa Xây dựng UAH


GIỚI THIỆU
 

Bộ môn Kết cấu công trình là bộ môn nòng cốt trong đào tạo chuyên ngành Xây dựng.
Bộ môn thành lập từ ngày đầu thành lập khoa Xây dựng và ngày càng phát triển lớn mạnh cùng với sự phát triển của khoa.
Bộ môn Kết cấu công trình phụ trách các môn chuyên ngành Xây dựng  như:
Kết cấu bêtông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gỗ, Vật liệu xây dựng, Chuyên đề kết cấu.
Bộ môn cũng phụ trách đào tạo ngành Kiến trúc dân dụng với môn Kết cấu công trình.
Hiện nay, Bộ môn gồm có 17 giảng viên, chủ nhiệm Bộ môn là Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu.


  

CÁC MÔN HỌC

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

KẾT CẤU THÉP 1

KẾT CẤU THÉP 2

CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP


CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

CHUYÊN ĐỀ ỔN ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ VẬT LIỆU MỚI

CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG


VẬT LIỆU XÂY DỰNG

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

KẾT CẤU GẠCH - ĐÁ - GỖ

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2