10 phiếu Bình chọn
TK chính thức của khoa xây dựng
Ban quản trị ( Mã số : 00204)
(028) 38.222748-(ext:133) KhoaXayDung@uah.edu.vn
67 Bài viết 170 Điểm 95 Người theo dõi
Ban lãnh đạo khoa
196 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM

Khoa xây dựng đại học Kiến trúc TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng nổi tiếng nhất tại khu vực phía Nam và trong cả nước. Từ năm 1979 đến nay, khoa xây dựng đại học kiến trúc TPHCM đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực không nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo không chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong ngành mà còn giúp sinh viên có cơ hội nâng cao trình độ thông qua các hoạt động nghiên cứu do khoa tổ chức. Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập tại các công ty xây dựng, sinh viên sẽ có cơ hội làm quen và chắt lọc cho mình những kinh nghiệm thực tế trước khi chính thức trở thành một kỹ sư.

4 phiếu Bình chọn
Giảng viên bộ môn cơ học ứng dụng
1 Bài viết 93 Điểm 28 Người theo dõi
Ban liên lạc
2 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các nhà thầu Khai Trí
Đối tác ( Mã số : 00688)
Admin@Builder.vn
0 Bài viết 2 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín

Website: Builder.vn

Tài khoản Khai Trí: K.Builder.vn 

Lịch sử phát triển: Builder.History.vn 

2 phiếu Bình chọn
Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
Đối tác ( Mã số : 00695)
0909090907 Brand@gmail.com
1 Bài viết 241 Điểm 3 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín

Website: YourWebsite.vn 

Fanpage: facebook.com/yourbrand

Nhập nội dung giới thiệu về doanh nghiệp và chèn một video Youtube giới thiệu về doanh nghiệp tại đây

1 phiếu Bình chọn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Ban lãnh đạo khoa
1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các kỹ sư được ươm mầm tại vườn ươm Khaitri.net
Đối tác ( Mã số : 00689)
Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín

Website: Engineer.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Engineer.vn 

Lịch sử phát triển: Engineer.History.vn 

1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các trung tâm mô phỏng và tính toán
Đối tác ( Mã số : 00690)
Admin@Structure.vn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín
1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các kiến trúc sư được ươm mầm tại vườn ươm Khaitri.net
Đối tác ( Mã số : 00691)
Admin@architect.vn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín
1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các nhà thiết kế được ươm mầm tại vườn ươm Khaitri.net
Đối tác ( Mã số : 00696)
Admin@Designer.vn
0 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín
1 phiếu Bình chọn
Ban liên lạc Hội cựu sinh viên, giảng viên khoa xây dựng
1 Bài viết 2 Điểm 22 Người theo dõi
Ban liên lạc
Đang học Khóa 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Đang học Khóa 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
1 Bài viết 0 Điểm 5 Người theo dõi
Đã học Khóa 2013 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Đã học Khóa 2016 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Đang học Khóa 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2016 tại Tỉnh Bến Tre
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đã học Khóa 2012 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đã học Khóa 2015 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Giám Đốc
0 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
Đang học Khóa 2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đang học Khóa 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi