2 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các nhà thầu Khai Trí
Đối tác ( Mã số : 00688)
Admin@Builder.vn
0 Bài viết 2 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín

Website: Builder.vn

Tài khoản Khai Trí: K.Builder.vn 

Lịch sử phát triển: Builder.History.vn 

2 phiếu Bình chọn
Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
Đối tác ( Mã số : 00695)
0909090907 Brand@gmail.com
1 Bài viết 241 Điểm 3 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín

Website: YourWebsite.vn 

Fanpage: facebook.com/yourbrand

Nhập nội dung giới thiệu về doanh nghiệp và chèn một video Youtube giới thiệu về doanh nghiệp tại đây

1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các kỹ sư được ươm mầm tại vườn ươm Khaitri.net
Đối tác ( Mã số : 00689)
Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín

Website: Engineer.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Engineer.vn 

Lịch sử phát triển: Engineer.History.vn 

1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các trung tâm mô phỏng và tính toán
Đối tác ( Mã số : 00690)
Admin@Structure.vn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín
1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các kiến trúc sư được ươm mầm tại vườn ươm Khaitri.net
Đối tác ( Mã số : 00691)
Admin@architect.vn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín
1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các nhà thiết kế được ươm mầm tại vườn ươm Khaitri.net
Đối tác ( Mã số : 00696)
Admin@Designer.vn
0 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín