1 phiếu Bình chọn
Cộng đồng các kiến trúc sư được ươm mầm tại vườn ươm Khaitri.net
Đối tác ( Mã số : 00691)
Admin@architect.vn
0 Bài viết 1 Điểm 2 Người theo dõi
Doanh nghiệp uy tín
Đã học Khóa 2013 Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
4 phiếu Bình chọn
Giảng viên bộ môn cơ học ứng dụng
1 Bài viết 93 Điểm 28 Người theo dõi
Ban liên lạc